U bent hier

Beslissing Vlaamse Regering van 25 november 2016

dinsdag, 21 maart, 2017

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Het voorontwerp van decreet wordt voorgelegd aan de provincieraden.

Ze hecht tegelijk haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van bijzonder decreet dat het Provinciedecreet en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wijzigt. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de lokale en provinciale verkiezingen nog vlotter en efficiënter verlopen, en zijn gebaseerd op de verbetersuggesties uit het evaluatierapport van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.