U bent hier

Veelgestelde vragen

U kan ook zoeken op inhoud binnen een vraag. Geef daarvoor een trefwoord in bij zoeken. Indien uw vraag hier niet tussen staat, kan u ons contacteren via het contactformulier.

Vraag Doelgroep Nummer faq
1 Hoe dient u een kandidatenlijst in voor de provincieraadsverkiezingen? Bureau, Kandidaat 735
2 Hoe gebeurt de zetelverdeling? Algemeen, Bureau, Kandidaat 277
3 Hoe richt u een politieke partij op? Kandidaat 62
4 Welke formulieren moeten partijen, lijsten en kandidaten gebruiken voor het indienen van hun verkiezingsuitgaven en waar moeten deze ingediend worden? Kandidaat 802
5 Wie kan bezwaar indienen tegen de verkiezingen en hoe verloopt deze procedure? Algemeen, Kandidaat 801
6 Is er een vademecum voor de verkiezingsuitgaven? Kandidaat 310
7 Hoe geeft een stemcomputer de kandidatenlijst weer? Kandidaat, Kiezer 278
8 Mogen betalende boodschappen op het internet tijdens de verkiezingscampagne? Kandidaat 706
9 Wat na kandidatenweekend? Kandidaat 763
10 Het kandidatenweekend en voorlopige afsluiting: decreet en praktijk. Bureau, Kandidaat 739
11 Kan een voorzitter vóór 15 september 2012 kandidatenlijsten invoeren in de kandidatenbeheersoftware? Bureau, Kandidaat 741
12 Hoe dient u een kandidatenlijst in voor de gemeenteraadsverkiezingen? Kandidaat 66
13 Wie krijgt de zetels bij gemeenteraadsverkiezingen? Wie is verkozen? Wie is opvolger? Bureau, Kandidaat 46
14 Hoe gebeurt de lijstenverbinding (provincieraadsverkiezingen)? Bureau, Kandidaat 734
15 Wat zijn de voorwaarden om u kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012? (passief stemrecht) Kandidaat 70
16 Welke beperkingen worden opgelegd aan de verkiezingscampagnes? Kandidaat 49
17 Kan verkiezingspubliciteit langs autosnelwegen en gewestwegen? Kandidaat 674
18 Hoe gaat de afgifte van kiezerslijsten in zijn werk? Algemeen, Kandidaat 557
19 Welk bevolkingscijfer is de basis voor het bepalen van het aantal te verkiezen mandatarissen op 14 oktober 2012? Kandidaat 280
20 Wat wordt verstaan onder verkiezingspropaganda? Kandidaat 50
21 Hoe worden lijstnamen beschermd en nummers toegekend? Kandidaat 55
22 Wie kan zich kandidaat stellen voor welke verkiezing? (passief stemrecht) Kandidaat 276
23 Hoeveel kandidaten staan er op een kandidatenlijst? Kandidaat 27
24 Voor- of achternaam op de voordrachtsakte? Kandidaat 56
25 Wat zijn de pariteitsregels op de kandidatenlijsten? Kandidaat 53

Pagina's