U bent hier

Raad voor Verkiezingsbetwistingen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat zich uitspreekt onder meer over de bezwaren tegen de verkiezing en de juistheid van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor sommige andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en de OCMW-wet.