U bent hier

Uitspraken Raad voor Verkiezingsbetwistingen provincie Antwerpen 2006-2012

De besluiten vindt u terug in de kolom van de beslissingen

Verkiezing Locatie Verzoek Voorwerp Beslissing
Gemeenteraad Zandhoven Vervallenverklaring maandaat + eis tot schadevergoeding en klacht m.b.t. verkiezingspropaganda (verzoek onduidelijk) + vraag tot onderzoek schending van de privacy en verhinderen van voeren van propaganda vervallenverklaring: ontvankelijk maar ongegrond/schadevergoeding: niet ontvakelijk en klacht m.b.t. verkiezingspropaganda: niet ontvankelijk
Gemeenteraad Boechout hertelling elektronische problemen computer onontvankelijk
Gemeenteraad Nijlen aantal naamstemmen juist vermelden aantal voorkeurstemmen niet correct ontvankelijk en gegrond
Gemeenteraad Brecht controle kandidatenlijst ontbreken aantal handtekeningen onontvankelijk
Gemeenteraad Hemiksem inlichtingen en onderzoek beschadiging aan stemapparatuur, onregelmatige propaganda en gebrek aan neutraliteit in hoofde van voorzitter stembureau onontvankelijk
Districtsraad, Gemeenteraad en Provincieraad Antwerpen ongeldigverklaring/nieuwe verkiezingen gebrek aan controlemogelijkheid bij elektronisch stemmen, niet onmiddellijk beschikbaar zijn van resultaten, manipulatie van kiezers, bedenkingen kieswetgeving en organisatie van verkiezingen op feestdag joden onontvankelijk *1
Provincieraad Malle vervallenverklaring mandaat overtreding bepalingen sperperiode ongegrond
OCMW-raad Arendonk ongeldigheidverklaring voordrachtsakte ongegrond
OCMW-raad Hove ongeldigheidverklaring geen afkondiging verkiezingsuitslag en veronderstelde indiening 2de voordrachtsakte onontvankelijk
Gemeente en OCMW-raad Boechout vervallenverklaring mandaten aantal gemeenteraadsleden, schepenen en OCMW-raadsleden ondertekening van meer dan één voordrachtsakte voor wat betreft de gemeenteraadsleden: ontvankelijk maar ongegrond en voor wat betreft de schepenen en OCMW-raadsleden: onontvankelijk *2
Gemeenteraad
Zwijndrecht Schorsing / vernietiging van de beslissing tot installatie van de voorzitter van de gemeenteraad (na overlijden burgemeester)
  • Functie van voorzitter bestond niet in huidige legislatuur
  • Kennisname van de aanstelling is niet voldoende / verkiezing nodig
Onontvankelijk wegens gebrek aan belang
  • 1: Arrest R.v.S van 15 februari 2007: beroep verworpen
  • *2: Arrest R.v.S.: besluit Raad voor verkiezingsbetwisting vernietigd
Verwante pagina's op deze site: