U bent hier

Uitspraken Raad voor Verkiezingsbetwistingen provincie West-Vlaanderen 2006-2012

De besluiten vindt u terug in de kolom van de beslissingen.

Verkiezing Locatie Verzoek Voorwerp Beslissing
Gemeenteraad Middelkerke hertelling voorkeurstemmen aantal naamstemmen in telbureau 4 wijkt in grote mate af van 7 andere telbureaus ongegrond
Gemeenteraad Zedelgem hertelling voorkeurstemmen vervolgens verzoeker deelde een getuige mee dat in telbureau 3 er in zijn hoofde niet 109 voorkeurstemmen maar 309 voorkeurstemmen zijn ongegrond
Gemeenteraad Deerlijk hertelling voorkeurstemmen van alle kandidaten het resultaat van de uitgebrachte naamstemmen op de CD&V kandidaten verschilt tussen wat door CD&V getuigen in telbureau's werd meegedeeld en hetgeen werd genoteerd in pv hoofdstembureau ongegrond
Gemeenteraad Knokke-Heist hertelling voorkeurstemmen hertelling in minstens telbureau 9 bezwaar is onontvankelijk
Gemeenteraad Wervik hertelling voorkeurstemmen onregelmatigheden tijdens telling bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad Zedelgem herstemming voor de gemeenteraad van Zedelgem onregelmatigheden voorafgaand aan verkiezingen bezwaar is ongegrond
Provincieraad Oostkamp hertelling voorkeurstemmen van verzoeker voor zowel de gemeenteraad als de provincieraad uit mondelinge verklaringen van kiesgerechtigden ging het er in sommige stembureaus nochalant aan toe bezwaar is onontvankelijk
Gemeenteraad Jabbeke hertelling en/of verificatie van rapportering van de uitslagen van de diverse telbureaus naar het hoofdbureau voorkeurstemmen in het bijzonder 5de en 6de telbureau bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad Knokke-Heist hertelling hertelling voorkeurstemmen in telbureau 9 van verzoekster of van de voorkeurstemmen van all kandidaten van elke politieke partij in Knokke-Heist bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad Koekelare hertelling eventueel herkiezing voorkeurstemmen bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad Middelkerke vraag om turflijsten in te zien en eventueel, bij vaststelling van de fouten de voorkeurstemmen aan te passen stembus 8 was bij aankomst in telbureau niet verzegeld (vermelding in pv) bezwaar is onontvankelijk
Gemeenteraad Meulebeke om bezwaar tegen de heer Daniel Vanpoucke te onderzoeken en om de nodige  maatregelen te treffen de kiespropaganda van de heer Vanpoucke gebeurde met schending van de wet op de privacy bezwaar is onontvankelijk
Gemeenteraad Anzegem bezwaar tegen verkiezing leden OCMW-raad niet voldaan van de verkiesbaarheidsvoorwaarden van gemeenteraadskiezer in de gemeente door de heer Didier Detollenaere bezwaar is onontvankelijk
Gemeenteraad Oostende vernietiging van OCMW-raadsverkiezing van 12 maart 2007 de kiesverrichtingen die 12 maart 2007 hebben plaatsgevonden werden georganiseerd op basis van oorspronkelijk ingediende voordrachtsakten met uitsluiting van die van Vlaams Belang bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad Wielsbeke verzoek tot vernietiging twee beslissingen van OCMW-raad van 27 november 2007: aktename ontslag voorzitter Daisy Haydon aktename verkiezing voorzitter Daisy Haydon inbreuk op inzagerecht uit art. 30 van OCMW-wet doordat dossiers niet volledig waren bezwaar is ongegrond
Gemeenteraad De Panne bezwaar tegen verkiezing OCMW-voorzitter bij akte van voordracht ontbreekt uittreksel uit bevolkingsregister en akte van aanvaarding is niet ondertekend door meerderheid der raadsleden bezwaar is onontvankelijk
OCMW-voorzitter Lendelede bezwaar aangaande vervallenverklaring raadslid volgens bezwaarindiener is het domicilieadres het adres van het bedrijf van het raadslid en heeft het raadslid en zijn gezin er onterecht hun keuze van woonplaats van gemaakt bezwaar is onontvankelijk
Verwante pagina's op deze site: