U bent hier

Uitspraken Raad voor Verkiezingsbetwistingen provincie West-Vlaanderen 2012-2018

De besluiten vindt u terug in de kolom van de beslissingen

Beide zaken worden samengevoegd. - De beslissing van de voorzitter van de GR inzake onontvankelijkheid wordt vernietigd - De voordrachtakte van mevr. Dumery tot schepen van de gemeente Blankenberge wordt ontvankelijk verklaard.

Beide zaken worden samengevoegd. - De beslissing van de voorzitter van de GR inzake onontvankelijkheid wordt vernietigd - De voordrachtakte van mevr. Dumery tot schepen van de gemeente Blankenberge wordt ontvankelijk verklaard.

Verkiezing Gemeente Datum Verzoek Verzoek Voorwerp Datum Uitspraak Beslissing Datum uitspraak RvS Beslissing RvS
Gemeenteraad De Panne 20/12/2011 Bevolkingsonderzoek Verblijfstoestand van de heer Christophe Delrive, gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad van De Panne      
Gemeenteraad Ieper 24/07/2012 Vraag ivm procedure voor klachtneerlegging Misbruik van TV programma om persoonlijke campagne te voeren  01/08/2012 Onontvankelijk wegens buiten termijn     
Gemeenteraad Beernem 22/10/2012 Controleren van volmachten Gebruik stempel "heeft bij volmacht gestemd" + toelating van voorzitter om met volmacht te stemmen niettegenstaande de oproepingsbrief niet toebehoorde aan de volmachtkrijger.  09/11/2012
Aan de partijen wordt geen inzage verleend in de volmachtformulieren. De Raad acht het noodzakelijk zelf over te gaan tot een onderzoek van de volmachtformulieren teneinde de geldigheid van de verkiezingen na te gaan. (noot: deze klacht wordt verder samengevoegd met de klacht rond Beernem van 29/10/2012) 
   
Gemeenteraad Ruislede 26/10/2012 Aanpassing voorkeurstemmen Aanvraag tot verbetering van een materiële misslag met betrekking tot de vaststelling van mijn correct aantal behaalde voorkeurstemmen  23/11/2012 Onontvankelijk    
Gemeenteraad Beernem 29/10/2012 Controleren van volmachten Overmaken opmerkingen ten gevolge van inzage in pv's tel- en stembureaus  29/11/2012
Beslissing 16/11: art. 1 de bezwaren nr 2012.003 en 2012. 005 worden samengevoegd - art. 2 de stembiljetten van telbureau G2 worden herteld beslissing 29/11: art. 1 het bezwaar wordt verworpen 
   
Gemeenteraad Vleteren 05/11/2012 Nazien volmachten Vraag tot nazicht volmachten  07/12/2012
Onontvankelijk
   
Gemeenteraad Middelkerke 08/11/2012 Ongeldigverklaring Ernstige onregelmatigheden in stembureau 4 14/12/2012 art 1 bezwaren RVV 2012.007 en 2012.008 worden samengevoegd art 2 bezwaar ingediend door Jeffy Boudar is onontvankelijk art 3 bezwaar ingediend door Dedecker en consoorten is ongegrond.
14/2/2013 Beroep wordt verworpen
Gemeenteraad Middelkerke 08/11/2012 Ongeldigverklaring Ernstige onregelmatigheden in stembureau 4 14/12/2012 art 1 bezwaren RVV 2012.007 en 2012.008 worden samengevoegd art 2 bezwaar ingediend door Jeffy Boudar is onontvankelijk art 3 bezwaar ingediend door Dedecker en consoorten is ongegrond
14/2/2013
Beroep wordt verworpen
Gemeenteraad Koekelare 12/11/2012 Vraag tot herkiezing Allerlei onregelmatigheden 21/12/2012 Art. 1 het bezwaar is onontvankelijk in zoverre het de mogelijke overtredingen van de reglementering van de verkiezingsuitgaven betreft (vierde middel) - art. 2 het bezwaar is voor het overige ongegrond
28/2/2013
Beroep wordt verworpen
Gemeenteraad Kortrijk 12/11/2012 Herziening zetelverdeling Schending privacy kiezers, beïnvloeding kiezers door onrechtmatigheden briefschrijven 21/12/2012 Art. 1 de zaken Rvv 2012.010 en Rvv 2012.014 worden samengevoegd - art. 2 het bezwaar in de zaak Rvv 2012.010 is onontvankelijk in zoverre het is ingediend door de heer Johan Coulembier - art. 3 het bezwaar is gegrond in de mate aangegeven in randnr. 5.2.8 - art. 4 de heer Vincent Van Quickenborne, verkozen op de lijst van de Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen te Kortrijk, wordt geschorst in de uitoefening van zijn mandaat voor een periode van één maand.    
Gemeenteraad Oostende 13/11/2012 Ontheffing uit schepenmandaat van Tommelein en Lesaffre Overschrijding van wettelijk budget van de verkiezingen, belangenvermenging door sponsoring 19/11/2012
Onontvankelijk
 
Gemeenteraad Tielt 13/11/2012 Ongeldigverklaring Onregelmatigheden met volmachten 21/12/2012 Verworpen    
Gemeenteraad Oostende 13/11/2012 Ontheffing uit mandaat van Niko Geldhof Overschrijding maximum bedrag verkiezingsuitgaven, ontvangen van giften, verspreiden geschenken 14/12/2012 tussenbeslissing: art. 1 bezwaar ingediend door de Oostendse afdeling van de partij NV-A is niet ontvankelijk. Art 2 de debatten worden heropend art 3 de verwerende partij dient ten laatste 17/12 stukken neer te leggen
Beslissing 21/12: art. 1 het bezwaar is gegrond in de mate aangegeven in randnr. 3.7.1. - art. 2 Niko Geldhof, verkozen op de lijst van de SP-A bij de gemeenteraadsverkiezingen te Oostende, wordt geschorst in de uitoefening van zijn mandaat voor een periode van 3 maanden.
   
Gemeenteraad Roeselare 13/11/2012 Geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren Onregelmatigheden die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten hebben beïnvloed 21/12/2012 Art. 1 in zoverre het bezwaar is ingediend door de heer Francis Reynaert is het niet ontvankelijk - art. 2 voor het overige wordt het bezwaar verworpen    
Gemeenteraad Kortemark 13/11/2012 Melding van onregelmatigheden Allerlei onregelmatigheden 21/12/2012 Art. 1 het bezwaar is onontvankelijk - art. 2 de vordering van de verwerende partij om verzoekster een geldboete op te leggen is onontvankelijk.    
Gemeenteraad Zedelgem 13/11/2012 Hertelling Fouten bij telling 21/12/2012 Art. 1 het bezwaar is onontvankelijk in zoverre het de mogelijke overtredingen van de reglementering van de verkiezingsuitgaven betreft (vierde middel) - art. 2 het bezwaar is voor het overige ongegrond    
Gemeenteraad Middelkerke 13/11/2012 Hertelling Onregelmatigheden in de telbureaus, laattijdig en ongezegeld vervoer van de stembussen 14/12/2012 Onontvankelijk    
Gemeenteraad Zwevegem 15/11/2012 Hertelling Onvoldoende stemmen geteld in één van de telbureaus
20/11/2012
Onontvankelijk wegens laattijdig 
   
OCMW-raad Ardooie   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte waar de kandidaten geen verschillend geslacht hadden
   
 OCMW-raad Brugge   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte waar de kandidaten geen verschillend geslacht hadden
14/5/2013
Geldig mits wijziging
OCMW-raad Lendelede   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte waar de kandidaten geen verschillend geslacht hadden
   
OCMW-raad Mesen   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte waar de kandidaten geen verschillend geslacht hadden
   
OCMW-raad Middelkerke   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger
14/5/2013
Verkiezing geldig verklaard
OCMW-raad Bredene   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger
14/5/2013
Verkiezingen geldig verklaard
OCMW-raad Ichtegem   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger

14/5/2013

Verkiezingen geldig verklaard
OCMW-raad Lichtervelde   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger
14/5/2013
Verkiezingen geldig verklaard
OCMW-raad Wervik   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger
   
OCMW-raad Zonnebeke   Geen: ambtshalve onderzoek   08/02/2013
Gedeeltelijke nietigverklaring wegens voordrachtakte(n) met kandidaten zonder opvolger
   
Gemeenteraad
Blankenberge
5/11/2014
Bezwaar tegen beslissing voorzitter GR om akte voordracht onontvankelijk te verklaren
Beslissing voorzitter GR om akte voordracht van mevr. Dumery onontvankelijk te verklaren

10/12/2014

Beide zaken worden samengevoegd. - De beslissing van de voorzitter van de GR inzake onontvankelijkheid wordt vernietigd - De voordrachtakte van mevr. Dumery tot schepen van de gemeente Blankenberge wordt ontvankelijk verklaard.
   
Gemeenteraad Blankenberge 7/11/2014 Bezwaar tegen beslissing voorzitter GR om akte voordracht onontvankelijk te verklaren Beslissing voorzitter GR om akte voordracht van mevr. Dumery onontvankelijk te verklaren

10/12/2014

Beide zaken worden samengevoegd. - De beslissing van de voorzitter van de GR inzake onontvankelijkheid wordt vernietigd - De voordrachtakte van mevr. Dumery tot schepen van de gemeente Blankenberge wordt ontvankelijk verklaard.
   
Verwante pagina's op deze site: