Verkiezingen van 8 oktober 2006
 
Informatie en aansprakelijkheid

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken beheert deze verkiezingswebsite. De hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites zijn enkel ter informatie, zonder garantie van de kwaliteit en/of de volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op de site, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt. U kan ons daarvoor contacteren, graag met verwijzing naar de precieze locatie.

Contactadres:

Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Markiesstraat 1
1000 Brussel

tel. 02 - 553 43 74
fax 02 - 553 39 52 t.a.v. het verkiezingssecretariaat

e-mail binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be

Aansprakelijkheid
Het agentschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.