Bestanden voor de mediapartners

Dit zijn technische bestanden en informatie in verband met het doorsturen en verwerken van de resultaten, specifiek voor de mediapartners.

PDF
PDF
Format F (media) v.4
XLSX
NIS-codes
Toepassing AVG/GDPR wetgeving

Door toepassing van de AVG/GDPR regels kan het Agentschap Binnenlands Bestuur geen individuele gegevens over het geslacht en de leeftijd van de kandidaten doorsturen. Deze velden zullen bijgevolg leeg blijven. Het agentschap zal na de verkiezingen de geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens verspreiden via de website vlaanderenkiest.be. 

Voor vragen, contacteer info@vlaanderenkiest.be