Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Aangifte verkiezingsuitgaven: boegbeeldcampagne

id
777

Aandachtspunt: aangifte uitgaven partijen voor campagnes van één of meer kandidaten 

In het kader van hun strategische autonomie mogen politieke partijen tijdens hun campagne één of meer van hun kandidaten extra in de aandacht plaatsen (de zogenaamde ‘boegbeeldcampagne’).

Gevolg gevend aan de aanbevelingen van de Vlaamse Controlecommissie van 2006 (vademecum p.17) werd in de aangifteformulieren de mogelijkheid ingebouwd om te vermelden dat een partij een ‘boegbeeldcampagne’ heeft gevoerd.

In formulier A101 (aangifte door de partijen) wordt gevraagd naar een overzicht van de kandidaten waarvan de partij de campagne financiert met een overzicht van de uitgaven per kandidaat; in formulier A105 (aangifte door de kandidaat) wordt gevraagd naar een bewijsstuk over zijn of haar aanwijzing als boegbeeld voor de partij, dit wil zeggen de afspraak tussen de partij en de kandidaat dat de partij de financiering op zich zal nemen voor (een gedeelte) van de verkiezingspropaganda van de kandidaat.

Het gebruik hiervan is echter niet verplicht. Er staat geen sanctie op het niet toevoegen van dit bewijsstuk. Het maakt enkel de controle gemakkelijker en het vermijdt onnodige bezwaren tegen mogelijke schending van de regelgeving over de verkiezingsuitgaven.

De uitgaven om een ‘boegbeeld’ extra in de aandacht te brengen, worden immers aangegeven als verkiezingsuitgaven van de partij en niet als verkiezingsuitgaven van de kandidaten in kwestie.

In het formulier A105 (aangifte door de kandidaat) worden de verkiezingsuitgaven die gefinancierd werden door de partij, dus niet vermeld. Bij de inzage van de aangiften zou een kandidaat van een andere partij wel kunnen afleiden dat bepaalde uitgaven van een kandidaat niet zijn aangegeven, want door de boegbeeldcampagne is die kandidaat veel in de aandacht gekomen, maar dat blijkt niet uit de aangifte van zijn uitgaven.

Maar die uitgaven zijn wel aangegeven in het aangifteformulier van de partij (A101). Als de partij met een bewijsstuk kan aantonen dat ze die kandidaat als boegbeeld heeft gebruikt, zal men deze discussie vermijden.