Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Bent u als kiezer verplicht om het stemhokje in te gaan?

id
774

Stemming op papier

Bij stemming op papier is het niet toegelaten dat een kiezer de stembrieven aanneemt en onmiddellijk in de stembus steekt, zonder het stemhokje binnen te gaan.

De stemming is immers verplicht en geheim (artikel 62, derde lid van de grondwet), dus niemand mag kunnen zien dat die kiezer blanco stemt.

Als de kiezer weigert het stemhokje binnen te gaan, wordt hij genoteerd als afwezige kiezer.

Digitaal stemmen

Bij stemming op computer moet de kiezer bovendien in het stemhokje de chipkaart in de stemcomputer steken, 'blanco' stemmen als hij dat wil, en het stembiljetje uit de computer nemen. Deze handeling staat gelijk met het aannemen van het stembiljet bij stemming op papier.

Als de kiezer het stemhokje verlaat zonder stembiljet, heeft hij niets om te scannen, brengt hij dus zichtbaar voor iedereen geen stem uit (dit staat gelijk met het weigeren van de stembiljetten in de stembus te steken bij stemming op papier) en wordt hij eveneens genoteerd als afwezige kiezer.