Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Digitale aanmaak voordrachtsakte: hoe selecteert u hoe een kandidaat ondertekent (digitaal, met balpen)?

id
455

Een voordrachtsakte die aangemaakt is in de digitale webtoepassing laat kandidaten toe hun kandidaatstelling digitaal of met pen (manueel) te ondertekenen. (pag. 8 van de handleiding)

De wijze waarop kandidaten ondertekenen op zo een voordrachtsakte kan een mix zijn: sommige kandidaten digitaal, andere kandidaten met de balpen op de uit de webtoepassing komende (afgedrukte) voordrachtsakte.

Het belangrijkste is dat alle kandidaten van uw lijst in de webtoepassing zijn ingevoerd ongeacht of ze nu op papier zullen tekenen of niet.

De manuele of digitale weg

Als lijstaanmaker maakt u de lijst aan: u geeft de lijstnaam op, het aantal kandidaten van de lijst. In een volgende stap voegt u kandidaten toe.

Dat kan op twee manieren.

De manuele weg (zelf invoeren en de kandidaat tekent op papier)

U voert als lijstmaker de gegevens van een kandidaat in.

Cruciaal daarbij zijn:

 • De naam
 • De voornaam
 • Het rijksregisternummer
 • Het geslacht
 • De nationaliteit
 • De eventuele roepnaam
 • De eventuele dubbele achternaam

De laatste twee bepalen hoe een kandidaat op het stembiljet zal staan.

Als u deze manier volgt dan zal de kandidaat op de afgedrukte voordrachtsakte met balpen moeten ondertekenen. Eventueel kan hij ook met pen ontbrekende gegevens (adres?) aanvullen.

De digitale weg (de kandidaat vult aan en tekent digitaal)

De kandidaat vult zelf zijn gegevens in en ondertekent zijn kandidaatstelling met eID en pincode.

U voegt een kandidaat toe en selecteert de optie “De kandidaat moet zijn persoonlijke informatie vervolledigen en tekenen”.

U wordt dan gevraagd de naam/voornaam van de kandidaat in te voeren en zijn e-mailadres.

Zodra u die kandidaat bewaart zal een e-mail naar hem vertrekken met de vraag zijn gegevens aan te vullen en zijn kandidaatstelling digitaal te tekenen. (zie pag. 10 in de handleiding)

Totdat de kandidaat getekend heeft zal hij in uw lijst “in afwachting staan”. Als de kandidaat getekend heeft zal er “ondertekend” staan.

Noot: u kan ook uw e-mailadres opgeven bvb. in het scenario waarbij kandidaten bij u hun kandidaatstelling komen ondertekenen.

Let op!

Uw keuze tussen het "digitale" en "manuele" pad is belangrijk. U kan niet wisselen tussen beide.

Als u bv. het rijksregisternummer invoert (manuele weg) dan heeft u niet langer de optie om de kandidaat een email te sturen met de vraag zijn kandidaatstelling digitaal te ondertekenen (digitale weg).

Wanneer dat toch nodig zou blijken dan moet u de kandidaat verwijderen en opnieuw invoeren.

Het is daarom aan te raden om vooraf na te gaan of de kandidaat digitaal tekenen zal en kan. Beschikt hij over een eID, zijn pincode, een kaartlezer?

Aanvullend

 • Kandidaten die digitaal ondertekenen, onderschrijven hun kandidaatstelling, niet hun plaats op de lijst.
 • Een lijstmaker kan de plaats van een kandidaat op de lijst wijzigen of  hun roepnaam/dubbele achternaam aanpassen zonder dat daarbij de digitale handtekening verloren gaat.
 • In het scenario dat een kandidaat die digitaal moet ondertekenen dat niet doet (en zo het afsluiten van de lijst tegenhoudt omdat hij steeds "in afwachting" staat) dan kan u als lijstaanmaker die kandidaat verwijderen en opnieuw manueel invoeren (rijksregisternummer nodig!): dan kan je de voordrachtsakte aanmaken maar moet die kandidaat wel op papier ondertekenen.
 • De beoordeling van de voordrachtsakte blijft het soevereine recht van de voorzitter van het hoofdbureau.

Volgende stappen

Uw digitale kandidaten hebben getekend. Alle kandidaten zijn ingevoerd. Uw lijst is af.

Dan moet de lijsttrekker de lijst ondertekenen. (pag. 15 handleiding). Dat is van belang omdat het de gegevens bevestigt die de voorzitter van het hoofdbureau in zijn software zal zien. Het is ook een garantie voor uw lijst.

Wanneer de lijsttrekker digitaal ondertekent wordt er een pdf aangemaakt. U drukt die af. Dat is de voordrachtsakte van uw lijst. Bovenaan staat een referentienummer dat de voorzitter van het hoofdbureau zal invoeren in zijn software om de gegevens van uw lijst op te roepen.

Kandidaten die nog (op papier) moeten ondertekenen doen dat op dit document. U kan aan het groene vinkje (bij iedere kandidaat, naast handtekening) welke kandidaten digitaal getekend hebben of niet.

De lijsttrekker of zijn gemachtigde dient dat document met alle nodige bijlagen (indien die er zijn) in bij de voorzitter van het hoofdbureau op 15 september.