Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe dient u een kandidatenlijst in voor de gemeenteraadsverkiezingen?

id
66

Met een voordrachtsakte

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte.

De voordrachtsakten vindt u onder formulieren of via deze overzichtspagina.

Wie dient de voordrachtsakte in bij wie?

De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe mandateert overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

Wanneer moet de voordrachtsakte ingediend worden?

De voordrachtsakte kan u enkel indienen op zaterdag 15 september 2018, de 29e dag voor de stemming, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

Waar dient u de voordrachtsakte in?

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau maakt uiterlijk op 10 september 2018 (34 dagen voor de verkiezing van de gemeenteraden) bekend waar hij de voordrachtsakten van kandidaten in ontvangst neemt.

Die bekendmaking gebeurt via het gemeentelijk infoblad, op de website van de gemeente of door middel van een aanplakbrief die wordt opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis.

 

Let op!

Het indienen van de voordrachtsakten kan - in tegenstelling tot eerdere verkiezingen - enkel op één dag, zaterdag 15 september, en niet langer op twee dagen.

Op zondag 16 september 2018, de 28ste dag voor de stemming, neemt de voorzitter GEEN voordrachtsakten in ontvangst. 

 

Wie kan kandidaten voordragen?

Zowel een politieke partij als een burger kan een kandidatenlijst indienen. De kandidaten moeten voorgedragen worden:

 • ofwel door één aftredend gemeenteraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de groep die wordt voorgedragen);
 • ofwel door een minimum aantal kiezers:
  • in de gemeenten van 20.000 inwoners en meer, door tenminste 100 gemeenteraadskiezers;
  • in die van 10.000 tot 20.000 inwoners, door tenminste 50 gemeenteraadskiezers;
  • in die van 5.000 tot 10.000 inwoners, door tenminste 30 gemeenteraadskiezers;
  • in die van 2.000 tot 5.000 inwoners, door tenminste 20 gemeenteraadskiezers;
  • in die van 500 tot 2.000 inwoners, door tenminste 10 gemeenteraadskiezers;
  • in die van minder dan 500 inwoners, door tenminste 5 gemeenteraadskiezers.

De voordrachtsakte moet ondertekend worden door ofwel een aftredend gemeenteraadslid, ofwel door het minimum aantal gemeenteraadskiezers.

Wat moet er in de voordrachtsakte vermeld worden?

 • De kandidaten moeten schriftelijk voorgedragen worden. De modellen voor de voordrachtsakten zijn te verkrijgen op het gemeentelijk hoofdbureau en staan op vlaanderenkiest.be; op vlaanderenkiest.be zal ook een webtoepassing ter beschikking worden gesteld om de voordrachtsakte in te vullen.
 • De voordrachtsakte vermeldt de voornaam, eventueel de roepnaam, de achternaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit en de handtekening van de kandidaten, evenals de lijstnaam die bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan.
 • Op de voordrachtsakte kunnen een getuige en een plaatsvervangende getuige aangewezen worden om de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau bij te wonen.
 • De voordracht geeft ook de volgorde aan waarin de kandidaten worden voorgedragen.
 • Op de kandidatenlijst moet het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen 0 of 1 zijn. De eerste twee kandidaten mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.
 • Geen enkele kandidaat mag op meer dan één lijst voor dezelfde verkiezing vermeld staan. De kandidaat die dit verbod overtreedt is strafbaar met de straffen bepaald in artikel 244 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

 

Digitale aanmaak voordrachtsakte

Voordrachten kan u op papier (met het formulier) of digitaal aanmaken.
De digitale aanmaak gebeurt met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.