Hoeveel kandidaten staan er op een kandidatenlijst?

id
27

Aantal

Op een kandidatenlijst moet minimaal 1 kandidaat staan en mogen er niet meer kandidaten voorkomen dan er raadsleden te verkiezen zijn.

Pariteit

Op de kandidatenlijst moet het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen 0 of 1 zijn. De eerste twee kandidaten mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

Verkiezing zonder stemming

Voor het geval dat de verkiezing zonder stemming zou eindigen mogen er in gemeenten met minder dan 5000 inwoners bijkomend drie kandidaat-opvolgers voorgedragen worden.

  • De voordracht van de kandidaat-opvolgers wijst de volgorde aan waarin zij worden voorgedragen. Ze moet, op straffe van nietigheid, voorkomen in dezelfde akte als de voordracht van de kandidaat-raadsleden. De kandidaten van beide categorieën moeten in die akte afzonderlijk worden gerangschikt, met nauwkeurige aanduiding van elke categorie.
  • Een kandidaat mag niet tegelijk als kandidaat-raadslid en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen. Bij overtreding hiervan wordt de naam van de kandidaat geschrapt van de lijst der kandidaat-opvolgers.