Verkiezingsaffiches en reclameborden: wat mag er (niet)?

De sperperiode loopt van 26 januari 2019 tot en met 26 mei 2019. Tijdens die periode gelden er beperkingen voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het gebruik van reclameborden

Wat zijn verkiezingsaffiches?

Verkiezingsaffiches zijn alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Welke verkiezingsaffiches en aanplakborden zijn verboden en welke niet?

Commerciële reclameborden en affiches zijn verboden

Politieke partijen, lijsten en kandidaten, alsook derden die voor hen propaganda voeren, mogen geen gebruik maken van commerciële reclameborden en affiches.

Commerciële reclameborden zijn reclameborden die gewoonlijk voor commerciële doeleinden worden verhuurd tegen betaling.

Niet-commerciële reclameborden of affiches die niet groter zijn dan 4m² zijn toegelaten

Niet-commerciële reclameborden zijn reclameborden die aangekocht of gehuurd zijn om alleen tijdens de verkiezingscampagne te worden gebruikt met een niet-commerciële affichering. Voor de plaatsing van deze borden wordt geen tegenprestatie (in geld of in natura) gevraagd.

Privé-affiches zijn affiches die worden aangebracht op dragers waarvoor geen tegenprestatie moet worden geleverd.

Deze niet-commerciële reclameborden en affiches zijn toegelaten zolang zij niet groter zijn dan 4m² zijn.

Zowel het reclamebord als de affiche mag niet groter zijn dan 4m². Het begrip “bord” moet in zijn gebruikelijke betekenis begrepen worden. Een bord is een drager die ook zonder opschrift of affiche als een bord wordt erkend. Andere informatiedragers dan borden, zoals muren, poorten, ramen, vrachtwagens, bussen, reclame achter een vliegtuig… mogen groter zijn dan 4m², maar de affiche zelf niet.

Een affiche van 4m² aangebracht op een bord van meer dan 4m² is dus verboden.

Waar mag u verkiezingsaffiches plakken?

Verkiezingsaffiches mogen enkel op de plaatsen die:

  • door de gemeente zijn bestemd voor aanplakking of
  • die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.

Op andere goederen beheerd door openbare besturen mogen verkiezingsaffiches niet.

Wanneer mag u geen verkiezingsaffiches plakken?

Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches te plakken.

Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.