Verkiezingscampagne: Mag een politieke partij, een lijst of een kandidaat tijdens de sperperiode geschenken of gadgets uitdelen?

id
313

Neen. Tijdens de sperperiode mogen de politieke partijen, de lijsten en de kandidaten, alsook derden die propaganda voor politieke partijen, lijsten of kandidaten willen maken geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden.

Wat is een gadget?

Onder gadgets wordt verstaan alle voorwerpen die als souvenir, accessoire, snuisterij of gebruiksvoorwerp worden gebruikt, en waarvan diegene die het uitdeelt, hoopt dat diegene die het ontvangt, het zal aanwenden voor het normale gebruik waarvoor het is bestemd, en bij die gelegenheid telkens opnieuw de boodschap zal zien die op het voorwerp is aangebracht.

Voorbeelden van verboden gadgets zijn:

  • brooddozen
  • ballonnen
  • balpennen
  • kaartspelen
  • agenda’s
  • draagtassen
  • ...

Geschenken

Ook het aanbieden van gratis eten of een gratis drankje, zelfs bij een periodieke evenement, kan als een verboden geschenk worden beschouwd.

Zelfklever en ander drukwerk

Drukwerk op papier of op enige andere informatiedrager (bijvoorbeeld een zelfklever) met een uitsluitend opiniërende of illustrerende politieke boodschap is geen gadget of geschenk. Dergelijk drukwerk mag wel worden verspreid. De kosten moeten worden aangerekend op het bedrag van de toegestane uitgaven.

Beoordeling

Wat onder gadget of geschenk wordt verstaan is een beoordeling die enkel toekomt aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of aan de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven.