Verkiezingscampagne: Mag u als kandidaat tijdens de sperperiode sociale media zoals Facebook en Twitter als propagandakanaal gebruiken?

id
313

Kandidaten en politieke partijen mogen tijdens de sperperiode en daarbuiten via sociale media zoals Facebook en Twitter campagne voeren. Ook commerciële reclameboodschappen op deze websites zijn toegelaten.

De uitgaven voor de aanmaak van internettoepassingen m.a.w. het aanmaken van online propaganda via Facebook, Twitter etc zijn geen uitgaven voor verkiezingspropaganda en moeten bijgevolg niet aangegeven worden op voorwaarde dat die aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels gebeurt als buiten de sperperiode. 

Als de aanmaak van de internettoepassingen niet op dezelfde wijze of niet volgens dezelfde regels geschiedt als buiten de sperperiode, dan worden ze wel als verkiezingsuitgaven beschouwd en moeten ze wel aangegeven worden.