Welke beperkingen worden opgelegd aan de verkiezingscampagnes?

id
49

Om ongelijkheid op financieel vlak tussen de partijen en de kandidaten tijdens de sperperiode zoveel mogelijk te vermijden, worden een aantal beperkingen opgelegd aan de verkiezingscampagne.

De sperperiode is de periode van 1 juli van een verkiezingsjaar tot en met de dag van de verkiezingen. In geval van buitengewone verkiezingen op een andere datum dan de gewone verkiezingen, begint de sperperiode op de dag van de oproeping en eindigt de dag na de verkiezingen.

Beperking van de uitgaven

Voor de totalen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda gelden de volgende maximumbedragen, die niet mogen overschreden worden tijdens de sperperiode.

 • een politieke partij die een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam heeft, mag voor verkiezingspropaganda op gewestelijk vlak niet meer dan 372.000 euro uitgeven. Dit bedrag wordt verminderd tot 340.000 euro voor politieke partijen die minder dan 50 lijsten onder hun gemeenschappelijk volgnummer en beschermde lijstnaam voordragen;
 • een lijst mag niet meer uitgeven dan per schijf:
  • 2,70 euro per kiezer tot 1000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 1,10 euro per kiezer van 1001 tot 5000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 0,80 euro per kiezer van 5001 tot 10.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 1 euro per kiezer van 10.001 tot 20.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 1,10 euro per kiezer van 20.001 tot 40.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 1,20 euro per kiezer van 40.001 tot 80.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 0,14 euro per kiezer vanaf 80.001 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
 • een individuele kandidaat mag niet meer uitgeven dan per schijf:
  • 0,080 euro per kiezer tot 50.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers met een minimum van 1250 euro per kandidaat
  • 0,030 euro per kiezer van 50.001 tot 100.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers
  • 0,015 euro per kiezer vanaf 100.001 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers.

Andere beperkingen

Tijdens de sperperiode, van 1 juli van een verkiezingsjaar tot en met de dag van de verkiezingen, mogen de partijen, de lijsten of de kandidaten en ook derden die voor hen propaganda voeren:

 • Geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden
 • Geen commerciële telefooncampagnes voeren
 • Geen reclamespots op radio, TV of in de bioscoop uitzenden
 • Geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches
 • Geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m²