Formulieren samenstelling gemeentelijk hoofdbureau (overzicht)

Let op

Voor gemeenten die samenvoegen en die in 2019 een nieuwe gemeente vormen gelden andere formulieren omdat daar een gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau wordt ingericht. Een overzicht van die formulieren vindt u hier.

 

 

Een overzicht van alle formulieren voor de aanstelling van de leden van het gemeentelijk hoofdbureau in een gemeente die niet samenvoegt, zowel voor stemmen op papier als digitale stemming.

Stemmen op papier

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Bijzitters, secretaris

Digitale stemming

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Bijzitters, secretaris  

Idem als bij stemmen op papier: de formulieren: G02a, G02b, G02c.