Formulieren samenstelling gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau (overzicht)

Een overzicht van alle formulieren voor de aanstelling van de leden van het gemeentelijk hoofdbureau, zowel voor stemmen op papier als digitale stemming.

 

Let op

Dit overzicht geldt enkel voor gemeenten die samenvoegen en die in 2019 een nieuwe gemeente vormen.

Een overzicht voor andere gemeenten vindt u hier.

 

 

Stemmen op papier

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Bijzitters, secretaris

Digitale stemming

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Bijzitters, secretaris

Idem als bij stemmen op papier (SG02a, SG02b, SG02c)