Aanvraag van de terugbetaling van reiskosten door kiezers

Nummer
A98

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunnen kiezers de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt.

Als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer per trein om te gaan stemmen, hoeft u dit formulier niet in te vullen: u ontvangt op vertoon van uw oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug. Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, bijvoorbeeld van uw werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling.

Als u gebruikmaakt van een ander vervoermiddel dan de trein, wordt het bedrag van de terugbetaling berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer. Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking.

Wie heeft recht op de terugbetaling van de reiskosten of op een gratis treinbiljet?

Alleen de volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis treinbiljet:

  • kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen;
  • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
  • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen;
  • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.

Wanneer en aan wie stuurt u dit formulier op?

Stuur dit formulier uiterlijk drie maanden na de dag van de verkiezingen, dus uiterlijk op 14 januari 2019, op naar het provinciebestuur van de plaats waar u moet stemmen.