Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Nummer
A96a

Met dit attest bevestigt de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, of zijn gemachtigde dat u op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat u niet kunt gaan stemmen.

U moet uw verblijf in het buitenland staven met de nodige bewijsstukken. Als u die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan u dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

De persoon die in uw plaats stemt, moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

  • de volmacht
  • zijn identiteitskaart
  • zijn oproepingsbrief
  • uw oproepingsbrief
  • dit attest.

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit attest en de volmacht af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.