Benoeming tot bijzitter, plaatsvervangend bijzitter of secretaris van het stadsdistrictshoofdbureau

Nummer
D02a

Met dit formulier stelt de voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau de (plaatsvervangende) bijzitters en secretaris van het stadsdistrictshoofdbureau bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 aan.