Benoeming plaatsvervangend voorzitter stadsdistrictshoofdbureau

Nummer
De03a

Met dit formulier stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een plaatsvervangend voorzitter van een stadsdistrictshoofdbureau aan.

Als hij de voorzitter niet vervangt, dan zetelt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter.

Als hij de voorzitter wel vervangt, dan wordt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter zelf vervangen door een plaatsvervangende bijzitter.