Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Benoeming voorzitter gemeentelijk hoofdbureau (stemming op papier)

Nummer
G01a

Met dit formulier duidt de vrederechter de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau aan van een gemeente waar op papier wordt gestemd.

Dat gebeurt ten laatste zes maanden voor de verkiezingen, op 14 april 2018.

Het geldt enkel voor vrederechters van de gerechtelijke kantons waarvan de hoofdplaats geen hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement.

Achtergrond

In elke gemeente wordt een gemeentelijk hoofdbureau samengesteld.

De vrederechter moet echter enkel in de gemeenten die geen hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton of van een gerechtelijk arrondissement de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus benoemen.

In een gemeente die hoofdplaats is van een gerechtelijk kanton, is de vrederechter immers zelf de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

In een gemeente die hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, wordt het gemeentelijk hoofdbureau voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

 

Samenvoegende gemeenten

Voor gemeenten die samenvoegen en op 1 januari 2019 een nieuwe gemeente vormen is een ander formulier van toepassing.