Instructies voor de bijzitters en de secretaris van een provinciedistrictshoofdbureau

Nummer
P01c

Het formulier informeert de bijzitters en secretaris van het provinciedistrictshoofdbureau over de vergaderingen, de vergoedingen en de verplichtingen die met hun functie gepaard gaan.