Instructies voor de voorzitter van een stembureau bij stemming op papier (stembusgang)

Nummer
A45b

Deze instructies voor de voorzitter van een stembureau (stemming op papier) handelen onder meer over problemen bij de samenstelling van het stembureau, de eedaflegging, voorbereiding van de stemming, handelingen tijdens en na de stemming - in wezen het goede verloop van de stembusgang.