Proces-verbaal van toewijzing van stembureaus aan de telbureaus

Nummer
G53

Uiterlijk op dinsdag 9 oktober 2018 bepaalt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau bij loting welk telbureau de stembiljetten van welke stembureaus zal tellen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Hij nodigt de getuigen die aangewezen zijn om de vergadering van het gemeentelijk hoofdbureau bij te wonen, uit om daarbij aanwezig te zijn.

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de uitslag van de loting onmiddellijk mee aan de voorzitters van de stembureaus en van de telbureaus in kwestie.