Hoe werkt de zoekfunctie voor formulieren?

De vlotte organisatie van de lokale verkiezingen vergt zo'n 300 formulieren.

De aanstelling van voorzitters, het volmachtformulier, de processen-verbaal zijn er maar enkele van.

U vindt ze, eenmaal gepubliceerd, allemaal op deze website en kan ze downloaden als Word-document en/of pdf.

Hoe werkt het?

De overzichtspagina van de formulieren geeft onder de zoekmodule alle gepubliceerde formulieren weer, telkens met een korte situering.

Klik in het overzicht op de titel van het formulier voor het formulier zelf,  meer informatie, verwante documenten of links.

Zoeken

U kan de formulieren filteren aan de hand van volgende selectiemogelijkheden:

 • een trefwoord: het trefwoord wordt gezocht in de titel en de tekst;
 • doelgroep: kiezer, kandidaat, bureau, lokaal bestuur;
 • verkiezing: gemeenteraad, provincieraad, stadsdistrictsraad, ocmw-raad;
 • het tijdstip waarop uw vraag relevant is: voor, tijdens en na de verkiezingsdag;
 • het soort verkiezing: op papier (manueel) of digitaal stemmen
 • het nummer van het formulier.

Het is niet nodig alle selectiecriteria in te vullen.

Naamgeving formulieren

Alle formulieren dragen een nummer. Daarbij geldt volgende logica:

 • de nummers van de formulieren voor de gemeenteraadsverkiezingen beginnen met een G;
 • de nummers van de formulieren voor de provincieraadsverkiezingen beginnen met een P;
 • de nummers van de formulieren voor de stadsdistrictsraadsverkiezingen (in Antwerpen) beginnen met een D;
 • de nummers van de formulieren voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen (in de Vlaamse Rand en in Voeren) beginnen met een O;
 • de nummers van de formulieren die van toepassing zijn op meerdere verkiezingen, beginnen met een A.

Van sommige formulieren zijn speciale varianten gemaakt voor de verkiezingen in de gemeenten die op 1 januari 2019 worden samengevoegd (fusie). Het nummer van die formulieren wordt voorafgegaan door een S.

Een kleine letter "e" na de hoofdletter betekent dat het formulier specifiek van toepassing is op het digitaal stemmen

Bv. Ge01a: gemeentelijk hoofdbureau van een gemeente waar digitaal wordt gestemd.