17 juli 2018 - Minister Homans stuurt nieuwe onderrichtingen

Datum
17-07-2018

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli brieven met onderrichtingen aan de magistraten en aan de voorzitters van de hoofdbureaus, de stem- en de telbureaus. De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen. 

De minister geeft praktische richtlijnen bij de toepassing van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012.