Kalender

Kiezers

di, 31/07/2018

Laatste dag waarop niet-Belgen zich kunnen laten registreren als gemeenteraadskiezer.

za, 29/09/2018

Laatste dag voor het college van burgemeester en schepenen om de oproepingsbrieven aan de kiezers te versturen.

za, 13/10/2018

Laatste dag voor de kiezers om bij de burgemeester het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland te bekomen.

zo, 14/10/2018

Uiterste datum voor het vervullen van alle voorwaarden om gemeenteraads- en/of provincieraadskiezer te zijn.

zo, 14/10/2018

Verkiezingsdag

Kandidaten

zo, 01/07/2018

Begin van de sperperiode voor de lokale en provinciale verkiezingen.

wo, 01/08/2018

Afsluiting van de kiezerslijsten – de gemeente waarin men op deze dag ingeschreven is in het bevolkingsregister, is de gemeente waar men moet gaan stemmen en waar men zich verkiesbaar kan stellen

za, 01/09/2018

Bekendmaking door Vlaamse Regering van lijstnamen, verboden op gemotiveerd verzoek van politieke partijen

di, 04/09/2018

Tussen 10 en 12 uur kunnen politieke partijen bij de Vlaamse Regering een voorstel indienen tot bescherming van een lijstnaam en tot het verkrijgen van een gemeenschappelijk volgnummer.

za, 15/09/2018

De voorzitters van de hoofdbureaus nemen tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur de voordrachtsakten in ontvangst.

ma, 17/09/2018

Laatste dag voor kandidaten die een voordrachtsakte hebben ingediend om inzage te nemen van alle ingediende voordrachtsakten en hun schriftelijke opmerkingen te maken. (van 13 tot 16 uur)

di, 18/09/2018

Kandidaten kunnen bij de voorzitter van het hoofdbureau tussen 13 en 16 uur een bezwaar indienen tegen de aanvaarding van kandidaturen.

do, 20/09/2018

Laatste dag waarop een verbeteringsakte kan worden ingediend. (tot 16 uur).

Kandidaten kunnen tussen 14 en 16 uur bij de voorzitter van het hoofdbureau een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopige afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting ingeroepen zijn.  

do, 20/09/2018

Het hoofdbureau vergadert om 16 uur om bezwaren, verbeteringsakten i.v.m. de kandidatenlijsten te onderzoeken. Als er geen beroep wordt aangetekend, sluit het hoofdbureau de kandidatenlijsten definitief af en worden de lijstnummers geloot. Als er wel beroep aangetekend wordt, dan wordt de afsluiting van de kandidatenlijsten uitgesteld tot maandag, 24/9/2018.

ma,  24/09/2018

Ingeval van beroep, sluit het hoofdbureau de kandidatenlijsten definitief af, na kennisname van de beslissing van het Hof van Beroep, gevolgd door de loting van de lijstnummers.

di,  09/10/2018

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau neemt tussen 14 en 16 uur de aanwijzing van getuigen voor de stem- en telbureaus in ontvangst.

zo, 14/10/2018

Uiterste datum voor het vervullen van alle voorwaarden om tot gemeenteraadslid, stadsdistrictsraadslid of provincieraadslid verkozen te kunnen worden.

Verkiezingsdag.

di, 13/11/2018

Uiterste datum voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven, de herkomst van de geldmiddelen en de lijst van schenkers en sponsors van 125 euro of meer

Hoofdbureau

za, 14/04/2018

Laatste dag voor de benoeming van de voorzitters van het gemeentelijk hoofdbureau.

ma, 03/09/2018

Laatste dag voor de magistraat om de voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stem- en telbureaus aan te duiden

ma, 10/09/2018

Uiterste datum waarop de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de leden van zijn hoofdbureau moet aanwijzen.

Laatste dag voor de voorzitter van het hoofdbureau om bekend te maken wanneer en waar hij de voordrachtsakten van kandidaten en de aanwijzing van de getuigen voor de stem- en telbureaus in ontvangst zal nemen.

za, 15/09/2018

De voorzitters van de hoofdbureaus nemen tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur de voordrachtsakten in ontvangst.

ma, 17/09/2018

Het hoofdbureau vergadert om 16 uur om de kandidatenlijsten te onderzoeken. Het sluit de kandidatenlijsten voorlopig af.

do, 20/09/2018

Het hoofdbureau vergadert om 16 uur om bezwaren, verbeteringsakten i.v.m. de kandidatenlijsten te onderzoeken. Als er geen beroep wordt aangetekend, sluit het hoofdbureau de kandidatenlijsten definitief af en worden de lijstnummers geloot. Als er wel beroep aangetekend wordt, dan wordt de afsluiting van de kandidatenlijsten uitgesteld tot maandag, 24/9/2018.

ma, 24/09/2018

Ingeval van beroep, sluit het hoofdbureau de kandidatenlijsten definitief af, na kennisname van de beslissing van het Hof van Beroep, gevolgd door de loting van de lijstnummers.

di, 09/10/2018

Uiterste datum waarop de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de loting moet houden voor de aanwijzing van de stembureaus aan de telbureaus en aan de voorzitters van de stembureaus aangetekend de vergaderplaats van het telbureau dat hun stembiljetten moet ontvangen, meedeelt.

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau neemt tussen 14 en 16 uur de aanwijzing van getuigen voor de stem- en telbureaus in ontvangst.

zo, 14/10/2018

Verkiezingsdag.

De voorzitter van het hoofdbureau kondigt in het openbaar de uitslag van de verkiezing af.