Belgisch Staatsblad publiceert de inwonersaantallen van 1 januari 2018

Datum
21-02-2018

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op maandag 19 februari het officiële bevolkingscijfer van ons land op 1 januari 2018. Deze cijfers zijn van belang voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. De officiële inwonersaantallen op de eerste dag van het verkiezingsjaar bepalen immers het aantal mandaten per gemeente, provincie, provinciedistrict en stadsdistrict. 

Op basis van de officiële cijfers wordt het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) voorbereid, waarin de aantallen te verkiezen raadsleden worden vastgesteld. 

Het gaat hier over:

  • het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente
  • het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict
  • het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict 

Na advies van de Raad van State, volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de officiële publicatie.

Dit gebeurt ten laatste op 1 juni 2018.     

Let op! De link naar het Provinciedecreet toont de huidige versie van het artikel. Op 14 oktober 2018 is de "toekomstige versie" van het artikel van toepassing. De selectie maak je links onder "Artikel 5".