Gemeenschappelijke lijstnummers, beschermde lijstnamen, gemandateerden

Datum
06-09-2018

Op zaterdag 15 september 2018 worden de kandidatenlijsten officieel ingediend aan de hand van een voordrachtsakte. 

In de brief hieronder, bestemd voor de voorzitters van het gemeentelijk, stadsdistricts- en provinciesdistrictshoofdbureau, staan:

  • de gemeenschappelijk lijstnummers;
  • de beschermde lijstnamen die hieraan verbonden zijn;
  • en de namen van de gemandateerden die op deze lijstnummers/lijstnamen beroep mogen doen.

Een lijst die beroep wil doen op een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk lijstnummer , moet bij de voordracht een getuigschrift kunnen voorleggen van de nationale voorzitter van de politieke formatie of van de door hem gemandateerden. (art. 64 LPKD). 

De brief bevat enerzijds een bijlage met de namen en contactgegevens van de gemandateerden, per partij gerangschikt. De tweede bijlage lijst de verboden lijstnamen op die op 3 september in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.