Toegankelijke verkiezingen: info voor kiezers met een beperking

Datum
06-09-2018

Uw stem uitbrengen lijkt eenvoudig, maar niet iedereen ervaart dat zo. Personen met een beperking verdienen onze bijzondere aandacht, want ook zij moeten hun stemvoorkeur op 14 oktober kenbaar kunnen maken. Hieronder vindt u een overzicht van de faciliteiten waar u als kiezer recht op hebt samen met nog enkele tips.

Hoe het stembureau bereiken? 

Het stemlokaal ligt meestal in uw onmiddellijke omgeving. Wie toch wat verder moet, kan gebruik maken van het openbaar vervoer. Op de website van De Lijn leest u of een bushalte van De Lijn toegankelijk is of niet.

Personen met een beperking kunnen gebruik maken van aangepast vervoer zoals op andere zondagen. De website Meermobiel leidt u naar een geschikte aanbieder van aangepast vervoer en houdt rekening met het speciale aanbod voor 14 oktober.

De toegankelijkheid van stembureaus

De brochure ‘Toegankelijkheid van stemlokalen’ van Inter en het Agentschap Binnenlands Bestuur bevat belangrijke richtlijnen voor lokale besturen om toegankelijke verkiezingen te organiseren. Elke verkiezingslocatie beschikt over minstens één aangepast stemhokje dat vlot bereikbaar is. Dat is wat ruimer bemeten, voorzien van een tafel waaraan je kan zitten, een stoel en een vergrootglas. Signalisatie wijst u de weg van bij de ingang. Bij twijfel kunt u de hulp inroepen van de voorzitter, want het aangepast stemhokje kan zich in een ander stembureau bevinden dan deze die op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Begeleiding in het stemhokje

Als u niet in staat bent om alleen naar het stemhokje te gaan of om zelf uw stem uit te brengen, kunt u zich laten helpen door een vertrouwenspersoon. Leg dat uit aan de voorzitter als u aankomt of toon hem een document dat bewijst dat u bijstand nodig hebt. De voorzitter zal de naam noteren van de persoon die u hulp verleent.

Stemmen bij volmacht

Door omstandigheden – bijvoorbeeld om medische redenen – kunt u verhinderd zijn om te stemmen. Als u een medisch attest kunt voorleggen, mag u een volmacht geven aan een andere kiezer om in uw naam te stemmen. Op de website van Vlaanderenkiest.be leest u hoe u een volmacht kunt geven.

Hoe stemmen?

163 Vlaamse gemeenten stemmen digitaal op 14 oktober. De stemcomputers verschillen van gemeente tot gemeente, want twee type computers zijn in omloop. Hoe je digitaal stemt, hangt dus af van het type. Voor beide varianten kunt u video’s bekijken die uitleggen hoe u correct digitaal kunt stemmen.

De overige 137 Vlaamse gemeenten gebruiken potlood en papier. Een video toont hoe u met potlood en papier kunt stemmen. Op dezelfde website leest u ook hoe u een geldige stem kunt uitbrengen.