Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

De lokale verkiezingen in cijfers

Datum
17-10-2018

Afgelopen zondag, 14 oktober, konden 4,87 miljoen kiezers in het Vlaamse Gewest stemmen voor de lokale verkiezingen. Samen kozen zij 300 gemeenteraden, 9 stadsdistrictsraden, 7 OCMW-raden en 5 provincieraden. Nu alle stemmen geteld zijn, deelt het Agentschap Binnenlands Bestuur haar analyse.

Bekijk de resultaten op: vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018.

Kiezers

4.873.677 kiezers konden zondag terecht in 6.093 stembureaus. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag hoger dan in 2012, zowel in absolute als in relatieve cijfers. Het aantal blanco of ongeldige stemmen steeg echter eveneens.

Zo’n 4,5 miljoen kiezers (4.511.166) trokken naar de stembus. Dat zijn er 123.669 meer dan in 2012 (4.387.497). In relatieve cijfers komt dat neer op een opkomst van 92,6% [1], terwijl die in 2012 nog 91,6% bedroeg. Dit is dus een stijging van de opkomst met een procentpunt.

175.678 kiezers stemden blanco of ongeldig. Dat zijn er 22.960 meer dan in 2012 (152.718). In relatieve termen komt dat neer op 3,9% van alle kiezers in het Vlaamse Gewest, tegenover 3,5% in 2012. Dit is dus een stijging met 0,4 procentpunt.

Wie zondag niet is gaan stemmen, riskeert een boete van 70 tot 80 euro.

Gemiddeld 4,6 partijen verkozen

Als we de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen voor heel Vlaanderen analyseren, dan merken we dat het gemiddelde aantal verkozen lijsten vergelijkbaar is met de situatie in 2012. Per gemeente werden gemiddeld 4,6 lijsten verkozen in de gemeenteraad. In 2012 was dit gemiddeld 4,5 lijsten per gemeente.

Meer vrouwen in de gemeenteraden

In totaal zijn 2.840 vrouwen verkozen in 2018. Het gaat om 38,4% van alle verkozenen. Dit is een stijging met 2,2 procentpunten vergeleken met 2012 (2.698 vrouwen). Niettemin blijft het aantal verkozen mannen beduidend hoger: 4.558 personen of 61,6% van het totale aantal verkozenen.

Gemiddelde leeftijd hoger

De gemiddelde leeftijd van de verkozenen ligt iets hoger dan 6 jaar geleden: 48,4 jaar, tegenover 47,6 jaar in 2012. De jongste verkozene is 18 jaar en 7 dagen oud, de oudste 86 jaar.

***

[1] Berekening opkomstcijfer: aantal uitgebrachte stemmen (incl. blanco en ongeldige stemmen)/aantal geregistreerde kiezers