Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Vlaams Parlement bespreekt evaluatierapport lokale verkiezingen 2018

Datum
12-05-2020

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Het rapport houdt alle aspecten van de verkiezingen (regelgevend kader, organisatie, ICT en communicatie) kritisch tegen het licht en suggereert voor elk van hen verbeteringen naar de verkiezingen van 13 oktober 2024 toe.

Op dinsdag 12 mei wisselden de leden van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement met minister Bart Somers, met Jeroen Windey, administrateur-generaal van het agentschap en met Kurt De Vriendt van het College van Deskundigen van gedachten over het rapport.