Vlaamse Regering stelt maximumbedragen verkiezingscampagne vast

Datum
03-09-2018

Art. 192 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) bepaalt dat de Vlaamse Regering uiterlijk 40 dagen voor de verkiezingen, 4 september 2018, de maximumbedragen meedeelt die lijsten en de kandidaten mogen uitgeven voor de verkiezingen van de raden.

Minister Liesbeth Homans heeft - namens de Vlaamse Regering - op 31 augustus 2018 deze bedragen vastgesteld.

De maximumbedragen worden berekend overeenkomstig artikel 191 van het LPKD.