Webtoepassing "Kandidatenbeheer"

Datum
07-09-2018

Op 15 september 2018 dienen lijsttrekkers of hun gemachtigden op papier hun kandidatenlijst (aan de hand van een voordrachtsakte) in bij de voorzitters van de relevante hoofdbureaus.

De webtoepassing "Kandidatenbeheer" waarmee de hoofdbureaus de ingediende kandidatenlijsten verwerken is nu live. 

De webtoepassing laat toe lijsten aan te maken of te importeren, te controleren, eventueel aan te passen en de processen-verbaal van voorlopige (17/09) en definitieve (20/9 of 24/09) afsluiting te maken.

Inloggen gebeurt door de voorzitters van de hoofdbureaus (of anderen die gemachtigd zijn door de gemeentelijke coördinatoren) met eID en pincode.

Om de taak van de lijstindieners en die van de voorzitters van de hoofdbureaus te vereenvoudigen, stelt de Vlaamse overheid een webtoepassing ter beschikking waarmee lijstindieners hun voordrachtsakte digitaal kunnen aanmaken.

Mogelijkheden van de webtoepassing

  • bepalen van de samenstelling van het hoofdbureau
  • aanmaken van lijsten (ingediend met het voordrachtsformulier)
  • importeren van lijsten (aangemaakt met de webtoepassing digitale voordrachtsakte)
  • controleren van de lijst (oa. door een link met het rijksregisteren) en alle lijsten samen
  • wijzigingen aan de kandidatenlijsten
  • aanvaarden of afwijzen van kandidatenlijsten
  • opmaken van het proces-verbaal: ingeven van getuigen, opmerkingen, vaststellingen... 
  • afdrukken van het proces-verbaal

URL

Inloggen gebeurt met eID en pincode (desktop, laptop) door de voorzitter (of wie gemachtigd is door de gemeentelijk coordinator)

Ondersteuning

Op deze site, bij "Vorming voor hoofdbureaus", vindt u nu de handleiding.

Deze zal aangevuld worden met faqs, vragen en instructies, oa. een controletest van printers en e-ID.