Webtoepassing voor digitale aanmaak van voordrachtsakte is live

Datum
06-08-2018

Om de taak van de lijstindieners en die van de voorzitters van de hoofdbureaus te vereenvoudigen, stelt de Vlaamse overheid een webtoepassing ter beschikking waarmee lijstindieners hun voordrachtsakte digitaal kunnen aanmaken.

Mogelijkheden van de webtoepassing

  • een kandidatenlijst aanmaken
  • kandidaten manueel toevoegen of importeren van een lijst (via een .csv-bestand)
  • digitale ondertekening door kandidaten
  • ingeven van getuigen voor het hoofdbureau 
  • ingeven van aftredende raadsleden die de lijst steunen
  • digitale ondertekening door ondersteunende raadsleden

URL

https://kandidatena.vlaanderenkiest.be/vlr2018_ma1x/landing/nl/ma1l

Inloggen gebeurt met eID en pincode (desktop, laptop).

Ondersteuning

Op deze site, bij "Vorming voor kandidaten", vindt u:

  • de handleiding
  • een video (6 min.)
  • een faq met de kenmerken van het .csv-bestand, nodig voor het importeren van een lijst
  • andere faq over het digitaal aanmaken van de voordrachtsakte

Voordelen

De digitale aanmaak vereenvoudigt de voorbereiding van de voordrachtsakte. De software controleert onder meer automatisch op de leeftijd van een kandidaat, dubbele kandidatuur, aantal kandidaten, pariteit, lengte van de lijstnaam, lengte van de achternaam...

Kandidaten kunnen digitaal (en dus vanop afstand) hun kandidatuur ondertekenen

Het identificatienummer (en het binnenhalen van de lijst) versnelt de verwerking van de voordrachtsakten in het hoofdbureau

Het reduceert de kans op fouten en aanpassingen na 15 september 2018

Hoe werkt het?

Een digitaal aangemaakte voordrachtsakte heeft een identificatienummer.

De lijsttrekker ondertekent de voordrachtsakte digitaal in de webtoepassing.

De voordrachtsakte (pdf-document) wordt afgedrukt. Het indienen van de voordrachtsakte gebeurt immers steeds op papier.

Kandidaten kunnen de voordrachtsakte nog op de “klassieke” manier ondertekenen.

De lijsttrekker (of zijn gemachtigde) dient de vervolledigde voordrachtsakte, samen met de nodige bijlagen, op 15 september 2018 officieel in bij de voorzitter van het hoofdbureau. Alle bijlagen zijn op papier, ze moeten niet opgeladen worden in de webtoepassing. Voorbeelden van bijlagen: de machtiging om een gemeenschappelijk lijstnummer te gebruiken (art. 64 LPKD), de lijst van ondersteunende kiezers (oa. art. 69 LPKD).

Aan de hand van het identificatienummer kan de voorzitter van het hoofdbureau de in de webtoepassing ingevoerde gegevens in zijn toepassing (kandidatenbeheer) importeren.