Regelgevend kader

Brief aan de vrederechters over de benoeming van de (plaatsvervangende) voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau

Datum
Type regelgeving
Brief

In deze brief, gericht aan de vrederechters van de gerechtelijke kantons waarvan de hoofdplaats geen hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, licht de minister onder meer toe hoe de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau worden aangesteld en welke formulieren daarvoor beschikbaar zijn. 

De minister verzoekt deze brief samen te lezen met haar eerder schrijven van 9 maart 2018 waarin ze al belangrijke informatie in verband met de organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018 verstrekte.  

Formulieren

De modellen, vermeld in de brief en in de bijlage, kan u vinden en downloaden:

  • - op vlaanderenkiest.be, onder "Officiële formulieren".
  • - via de overzichtspagina's over de samenstelling van hoofdbureaus die u hieronder vindt