Regelgevend kader

Brief over de voorbereiding van de lokale en provinciale verkiezingen

Datum
Type regelgeving
Brief

Met deze brief geeft de minister een stand van zaken over de voorbereidingen die zijn getroffen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met onder meer de wijzigingen ten opzichte van de verkiezingen in 2012. Ze nodigt de actoren uit om actief mee te werken aan de verdere voorbereiding opdat de verkiezingen vlot zouden verlopen. 

De brief is geadresseerd aan de actoren betrokken bij de organisatie van de verkiezingen:

 • de provinciegouverneurs;
 • de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;
 • de vrederechters;
 • de colleges van burgemeester en schepenen;
 • de deputaties van de provincieraden;
 • de stadsdistrictscolleges.

De brief heeft het in detail over:

 • informatieverstrekking;
 • de wijze van stemmen: op papier of digitaal;
 • de kieswetgeving: belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het LPKD;
 • uitvoeringsbesluiten;
 • verkiezingsformulieren en modellen;
 • de digitale stemming;
 • vervroegde aanwijzing van de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus;
 • portvrije briefwisseling;
 • contactadres verkiezingssecretariaat.