Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (LPKD)

Datum
Type regelgeving
Decreet

 

Met het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) van 8 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement de kiesregelgeving goed voor de organisatie van de lokale en de provinciale verkiezingen. Het decreet verving grotendeels de Gemeentekieswet en de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, vanzelfsprekend met uitzondering van de bepalingen waarvoor de federale overheid bevoegd is gebleven.

Het LPKD is de basistekst voor de organisatie van de verkiezingen op 14 oktober 2018.

De decreten van 4 april 2014, 3 juni 2016, 24 juni 2016 en 30 juni 2017 wijzigen het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

De laatste wijzigingen aan het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) (en aan het Digitaal Kiesdecreet (DKD)) werden op 30 juni 2017 definitief goedgekeurd.

Op de Vlaamse Codex vindt u een gecoördineerde versie van het basisdecreet en de daarna uitgevoerde wijzigingen.

Een afzonderlijk, tweede kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet (DKD) van 25 mei 2012, heeft betrekking op de stemming door middel van een digitaal stemsysteem. Ook dat decreet is recent op een aantal plaatsen gewijzigd (bij decreet van 30 juni 2017, B.S. 14/08/2017).