Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte (14/10/2018), met inbegrip van de verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit
DIT MB IS OPGEHEVEN EN VERVANGEN DOOR HET MB VAN 18 JULI 2018

Het ministerieel besluit van 18 juli 2018 past de modellen vermeld in het ministerieel van 22 februari 2018 aan en heft dat MB op.

De aangepaste modellen bevatten een bepaling over gegevensbescherming. 

De voordrachtsakten die opgesteld zijn op basis van het MB van 22/02/2018, zullen ook aanvaard worden door het hoofdbureau.

Het ministerieel besluit legt het model van de voordrachts- en verbeteringsakte vast voor de verkiezing van de gemeenteraden, stadsdistrictsraden en provincieraden op 14 oktober 2018.

De verklaring van niet-Belgische EU-onderdanen die zich kandidaat stellen is inbegrepen. 

De lijstindiener (of de kandidaat die hij mandateert) dient op 15 september 2018 de relevante voordrachtsakte in bij de voorzitter van het hoofdbureau.

De volledige titel van het ministerieel besluit luidt: 

"Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie."

 

Bijlagen bij het Ministerieel Besluit

De bijlagen waarnaar het ministerieel besluit verwijst (de voordrachts- en verbeteringsakten) vindt u niet op deze pagina maar omwille van de gebruiksvriendelijkheid in Word en PDF-formaat:
     -    via deze overzichtspagina

     -    onder "Formulieren" op deze website