Regelgevend kader

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeente-, de stadsdistricts-, de rechtstreekse verkiezingen van OCMW-raden en de verkiezingen van de provincieraden

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit

Het MB legt uit - telkens in bijlage - hoe het stemmen verloopt bij de verschillenden combinaties van verkiezingen, zij het bij het stemmen op papier of digitaal. 

Het vermeldt ook wanneer een kiezer ongeldig stemt en wie beroep kan doen op terugbetaling van de gemaakte reiskosten gemaakt om te kunnen stemmen.

Het MB treedt in werking op 29 april 2018, 10 dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad op 19 april 2018.