Regelgevend kader

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de lokale en provinciale verkiezingen

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit

Met dit ministerieel besluit stelt de minister het model (grootte, kleur) van de stembiljetten vast voor: de gemeenteraadsverkiezingen, de (tweetalige) provincieraadsverkiezingen, de (tweetalige) OCMW-raadsverkiezingen vast.

Aangezien bij alle stadsdistrictsraadsverkiezingen digitaal wordt gestemd moet voor die verkiezingen geen model worden vastgesteld.