Regelgevend kader

Ministerieel besluit van 31 mei 2018: wijziging bijlage MB 13/06/2012 - vaststelling digitaal stemsysteem en aanwijzing van gemeenten

Datum
Type regelgeving
Ministerieel besluit

Het ministerieel besluit van 31 mei 2018 stelt het digitaal stemsysteem vast dat zal gebruikt worden bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 en lijst in bijlage de gemeenten die digitaal stemmen op.

De volledige titel is:

"het ministerieel besluit van 31 mei 2018 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 13 juni 2012 houdende de vaststelling van het te gebruiken digitaal stemsysteem bij de lokale en provinciale verkiezingen en houdende de aanwijzing van de gemeenten die dat digitaal stemsysteem kunnen gebruiken"