Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Onderrichtingen voor de voorzitters van de stem- en telbureaus - 17 juli 2018

Datum
Type regelgeving
Onderrichting

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stuurde op 17 juli een brief met onderrichtingen aan de voorzitters van de stembureaus (digitaal of op papier) en aan de voorzitters van de telbureaus

De onderrichtingen gaan in op de taken die zij moeten uitvoeren bij de voorbereiding van de verkiezingen.