Voordrachts- en verbeteringsakten

Situering

De lijsttrekker, of de gemandateerde kandidaat, dient op zaterdag 15 september 2018 zijn kandidatenlijst in bij de voorzitter van het geschikte hoofdbureau. 

Zaterdag 15 september 2018 is de enige dag dat dit mogelijk is. Het is niet langer zo dat de voorzitter van het hoofdbureau ook op zondag zetelt.

Het indienen van een lijst gebeurt aan de hand van een voordrachtsakte. Enkel een verbeteringsakte kan een voordrachtsakte wijzigen.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2018 zijn de modellen van de voordrachts- en verbeteringsakten vastgelegd. De modellen variëren afhankelijk van het soort verkiezing, het aantal inwoners en wie de kandidaten voordraagt.

Het ministerieel besluit van 18 juli 2018 paste de modellen aan. Het ministerieel besluit van 22 februari 2018 werd opgeheven. De aangepaste modellen bevatten een bepaling over gegevensbescherming. 

De voordrachtsakten die opgesteld zijn op basis van de eerdere modellen die op de website verschenen (MB van 22/02/2018), zullen ook aanvaard worden door het hoofdbureau.

U kan de modellen ook vinden (via de zoekfunctie) op de overzichtspagina voor formulieren.

Overzicht

Voor de gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenten met minstens 5000 inwoners  

Voordrachtsakte

G26a - Voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minstens 5000 inwoners

G27a - Voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden in gemeenten met minstens 5000 inwoners

Verbeteringsakte

G26b - Verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten in gemeenten met minstens 5000 inwoners

Gemeenten met minder dan 5000 inwoners  

Voordrachtsakte

G28a - Voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

G29a - Voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Verbeteringsakte

G28b - Verbeteringsakte voor de voordracht van kandidaten in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

 

Voor de stadsdistrictraadsverkiezingen (Antwerpen)

Voordrachtsakte

D26a - Voordracht van kandidaten door kiezers (stadsdistrictraadsverkiezingen)

D27a - Voordracht van kandidaten door aftredende stadsdistrictsraadsleden

Verbeteringsakte

D26b - Verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten (stadsdistrictraadsverkiezingen)

 

Voor de provincieraadsverkiezingen

Voordrachtsakte

P26a - Voordracht van kandidaten door kiezers (provincieraadsverkiezingen)

P27a - Voordracht van kandidaten door aftredende provincieraadsleden

Verbeteringsakte

P26b - Verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten (provincieraadsverkiezingen)

 

Voor de OCMW-raadsverkiezingen

Gemeenten met minstens 5000 inwoners  

Voordrachtsakte

O26a - OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minstens 5000 inwoners

027a - OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door aftredende OCMW-raadsleden in gemeenten met minstens 5000 inwoners

Verbeteringsakte

O26b - OCMW-raadsverkiezingen: verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten in gemeenten met minstens 5000 inwoners

Gemeenten met minder dan 5000 inwoners  

Voordrachtsakte

O28a - OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

O29a - OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door aftredende raadsleden in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Verbeteringsakte

O28b - OCMW-raadsverkiezingen: verbeteringsakte voor de voordracht van kandidaten in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

 

Digitale ingave kandidatenlijsten

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.