Vorming

Vorming naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen.

1. Lokale besturen

  • Ondersteuning aan de gemeentecoördinatoren bij het uitvoeren van hun verschillende taken
  • Ondersteuning bij de taken toegekend aan het College van Burgemeester en Schepenen (o.a. opmaken kiezerslijst)

Informatiesessie Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (VLAVABBS) 

Op 13 maart (Hasselt) en 21 maart 2018 (Gent) gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur een toelichting over de voorbereiding van en de vernieuwingen bij de verkiezingen.

PDF

2. Hoofdbureaus

3. Kiezers

Video's over digitaal stemmen en stemmen op papier binnenkort beschikbaar.

4. Kandidaten

De formulieren voor de voordrachten kunnen op papier ingevuld worden. De voordrachtsakte zal ook via een webtoepassing digitaal kunnen aangemaakt worden.

Deze webtoepassing zal in juli 2018 op deze site beschikbaar komen.

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft. Dit vergemakkelijk het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018.

5. Stembureaus

Te verwachten handleidingen:

  • De taken van het stembureau – het verloop van het stemproces
  • Digitaal stemmen: o.m. opleidingen aan de voorzitters

6. Telbureaus

Te verwachten handleidingen:

  • De taken van het telbureau