Vorming voor de lokale besturen

Gemeentelijke coördinatoren: ingave gegevens hoofdbureaus en gemeenten (module "Contactenbeheer" - MA3)

De bedoeling van de webtoepassing “Contactenbeheer” (MA3x) is om gegevens die een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de verkiezingen te centraliseren:

 • de gegevens van de gemeentelijke coördinatoren en hun eventuele back-ups
 • de gegevens van het hoofdbureau:
  • De voorzitter, plaatsvervangende voorzitter en andere personen die het proces-verbaal mogen ondertekenen van een hoofdbureau
  • Het adres van het hoofdbureau tijdens de verschillende stappen van de verkiezingen
 • de gegevens van de gemeente:
  • Het aantal stem- en telbureaus per gemeente
  • De adressen van de digitale stembureaus

 

Informatiesessie Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand (VLAVABBS) 

Op 13 maart (Hasselt) en 21 maart 2018 (Gent) gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur een toelichting over de voorbereiding van en de vernieuwingen bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.

PDF