Wat zijn de geloofsbrieven?

De vraag of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers wel voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden, de zogenaamde verkiesbaarheidsvoorwaarden, noemen we het onderzoek van de geloofsbrieven. 

Wat zijn de verkiesbaarheidsvoorwaarden?

  • Je bent Belg op de dag van de verkiezingen.
  • Je bent ten minste 18 jaar op de dag van de verkiezingen.
  • Je moet 6 maanden voor de verkiezingen in een gemeente van het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.
  • Je mag niet ontzet zijn uit het kiesrecht en uit het recht om verkozen te worden.

De Vlaamse Volksvertegenwoordigers kiezen de voorzitter en het Bureau van het Vlaams Parlement

Na de eedaflegging verkiezen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen van het Vlaams Parlement. Samen vormen zij het Bureau en zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het parlement.

Het Bureau wordt in principe verkozen tijdens de openingszitting. De verkiezing van het Bureau kan maximum 10 werkdagen uitgesteld worden als niet onmiddellijk iedereen het eens is over de voorzitter en bureauleden. Zolang er geen Bureau verkozen is, kan er geen nieuwe Vlaamse Regering verkozen worden.

Zodra het Bureau verkozen is, verklaart de voorzitter het Vlaams Parlement "geconstitueerd". De voorzitter deelt dat mee aan de Vlaamse Regering, aan de Kamer en de Senaat, en aan de parlementen van de andere gemeenschappen en gewesten. Traditioneel houdt de nieuw verkozen voorzitter van het Vlaams Parlement een toespraak voor de plenaire vergadering.

Lees meer over de geloofsbrieven op de site van het Vlaams Parlement